Универзален конвертор USB-RS485

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Додатоци > Универзален конвертор USB-RS485

Универзален конвертор USB-RS485

Универзален конвертор USB-RS485 за врска со компјутер

Опис

Универзален конвертор USB-RS485 за врска со компјутер

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ