ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ ги застапува најпознатите технолошки брендови, при што формира стабилен ланец на набавка и испорака на материјали од електро индустријата, при што овозможува техничка поддршка и помош за нашите клиенти преку изработка на документација и тестирање.

прочитај повеќе

Системи

евиденција на работно време

Ви овозможува целосна контрола на работните часови на вашите вработени.

прочитај повеќе

домотика

Далечинско управување  и контрола на влез и излез во вашата канцеларија или дом.

прочитај повеќе

видео надзор

Реален визуелен приказ на работната оклоина или оклоина околу вашиот дом.

прочитај повеќе

контрола на пристап

Контролирајте кој може да има пристап во секој одел посебно.

прочитај повеќе

пп системи

Детекција на појава на пожар со алармирање или автоматско гасење.

прочитај повеќе

техничко обезбедување

Обезбедете го вашиот дом со најсовремена технологија против насилна провала.

прочитај повеќе

Последни новости

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ