Модул за проширување на релеа

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Додатоци > Модул за проширување на релеа

Модул за проширување на релеа

Модул за проширување на релеа

Опис

Модул за проширување на релеа:

– Плочка за проширување на 7 релеа
– E-Bus комуникација, 7 релеа со LED индикација
– Излез за статус на комуникација и LED дисплеј
– Поддршка на 2 проширувачки модули на CT-V900-A контролер.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ