Модул за контрола на лифт за 12 ката

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Додатоци > Модул за контрола на лифт за 12 ката

Модул за контрола на лифт за 12 ката

Модул за контрола на лифт за 12 ката

Опис

Модул за контрола на лифт за 12 ката:

– можност за контрола на до 384 ката со проширување до 32 панели
– 50 000 корисници и до 20 000 настани меморија
– мрежна комуникација преку RS232/RS422/485/TCP/IP
– 26/34bit Wiegand
– интеграција со SSA-P4xx контролни панели
– мониторинг во реално време на сите настани и аларми

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ