Контролирајте го вашиот дом каде и да сте!

август 5, 2014 од во категоријата производи with 0 and 1
Home > Новости > производи > Контролирајте го вашиот дом каде и да сте!

Модерниот дом ќе го зголеми квалитетот на живот, ќе ја зголеми заштедата на електрична енергија и ќе придонесе во заштитата на животната околина. Уште повеќе модерниот дом ќе ве направи да се чувствувате удобно и заштитено во својот дом.

– Контролирајте го домот од вашиот мобилен телефон
– Лесна автоматизација по сопствени правила
– Видео мониторинг
– Известувања 24/7 во реално време

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ