Сервери

август 5, 2014 од во категоријата производи with 0 and 1
Home > Новости > производи > Сервери

Guardian SH претставува идеално решение за мали и средни центри за податоци. Guardian SH е систем на модуларни кабинети опремени со климатизирани UPS модули, PDU, батерии, систем за ладење, гас или вода, далечински пренос на податоци, сигурносни уреди наменети за чување на опремата на корпоративниот сервер во оптимални услови за негово работење. Guardian SH не окупира голем простор, не бара голема инвестиција и ја намалува потрошувачката на енергија.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ