Самостоен читач со тастатура (CR-R885-SB)

Самостоен читач со тастатура (CR-R885-SB)

Самостоен читач со тастатура (Indoor/Outdoor)

Опис

Самостоен читач со тастатура (Indoor/Outdoor):

– Има три режима на работа со картичка, код и картичка и код
– Поддржува до 1000 кориснички кода.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ