Уред за собирање на картички

Уред за собирање на картички

Уред за собирање на картички-се користи за отворање на турникети при излегување на посетителите

Опис

Уред за собирање на картички-се користи за отворање на турникети при излегување на посетителите. Картичките се пуштаат низ отворот и се собираат во уредот, при што се вчитуваат од читачот кој се наоѓа во уредот(читачот не е вклучен во цената).

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ