Destination Reporting модул

Destination Reporting модул

Destination Reporting модул

Опис

Destination Reporting модул:

– Дава точна информација за локацијата на корисникот
– Се поврзува директно на CA-A480-A контролер за лифт
– Поддржува до 16 копчиња за спратови.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ