4 Port RS-485 Distribution HUB

4 Port RS-485 Distribution HUB

4 Port RS-485 Distribution HUB

Опис

4 Port RS-485 Distribution HUB:

– Овозможува поврзување на контролери во звезда при инсталација на големи или разгранети инсталации
– Работи на 12VDC и може да биде врзан на една мрежа и 4 подмрежни разгранувања.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ