Далечински четириканален командер

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Брави Магнети > Далечински четириканален командер

Далечински четириканален командер

Далечински четириканален командер со вграденa картичка за контрола на пристап – 433 Mhz, 6V батерија (CR2025)

Опис

Далечински четириканален командер со вграденa картичка за контрола на пристап – 433 Mhz, 6V батерија (CR2025)

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ