Трипод

Трипод

Трипод, двонасочен со фиксирани краци.

Опис

Трипод, двонасочен со фиксирани краци:

– Уредот е со вграден сензор на Хол, кој што гарантира преминување само на 1 човек при дадена команда
– димензии 1030x760x780
– Напојување 12VDC

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ