Вертикален безконтактен читач (RPF125W26)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Безконтактни читачи > Вертикален безконтактен читач (RPF125W26)

Вертикален безконтактен читач (RPF125W26)

Вертикален безконтактен читач (погоден за надворешна монтажа)

Опис

Вертикален безконтактен читач (погоден за надворешна монтажа):

– Поликарбонатен материјал
– LED сигнализација и базер
– до 10 см. oпсег на отчитување со CP (Gloss) карта
– 12VDC, 100mA потрошувачка
– Работи со картички CDVI и Baizhi

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ