Модул Lock Control (CA-A110-P)

Модул Lock Control (CA-A110-P)

Модул Lock Control:

Опис

Модул Lock Control:

– Се користни при инсталација на електромагнетни брави
– Ги претвара стандардните излези за напојување на брава во релејни излези NC/NO/COM
– Дава светлосна LED индикација за активирано реле.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ