Enrollment unit за картички за контрола на пристап (CMPP)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Безконтактни читачи > Enrollment unit за картички за контрола на пристап (CMPP)

Enrollment unit за картички за контрола на пристап (CMPP)

Enrollment unit за картички за контрола на пристап

Опис

Enrollment unit за картички за контрола на пристап:

– Преку уредот бесконтактните картички за контрола на пристап се воведуваат автоматски- преку читање на кодот од читачот. Со тоа се избегнува рачно внесување на кодовите на картичкитe во софтверот Centaur.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ