Безконтактен поликарбонатен читач за површинска монтажа (DGLP60WLC)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Безконтактни читачи > Безконтактен поликарбонатен читач за површинска монтажа (DGLP60WLC)

Безконтактен поликарбонатен читач за површинска монтажа (DGLP60WLC)

Бесконтактен поликарбонатен читач за површинска монтажа

Опис

Бесконтактен поликарбонатен читач за површинска монтажа:

– Вградена електроника
– Wiegand интерфејс
– Растојание на читање- до 40 см со употреба на тагови и до 60 cm со користење на RF картички.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ