Безконтактен читач за контрола на пристап

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Безконтактни читачи > Безконтактен читач за контрола на пристап

Безконтактен читач за контрола на пристап

Безконтактен читач за контрола на пристап со тастатура

Опис

Безконтактен читач за контрола на пристап со тастатура:

– 125KHz Samsung
– Wiegand 26bit
– Напојување 12VDC
– потрошувачка 80mA

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ