Терминал за електронска евиденциjа на работно време

Home > системи > Евиденција на работно време > Биометриски читачи и терминали > Терминал за електронска евиденциjа на работно време

Терминал за електронска евиденциjа на работно време

Терминал за електронска евиденциjа на работно време со отисок на прсти

Опис

Терминал за електронска евиденциjа на работно време со отисок на прсти:

– Самостојна работа
– 11,3″ колор LCD екран
– капацитет 1760 отпечатоци
– комуникација: RS232, RS485, TCP/IP
– приказ на пораки
– име и информации за оддел
– за монтажа на ѕид

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ