Контролер за контрола на пристап со можност за поврзување на 2 читачи

Home > системи > Евиденција на работно време > Додатоци > Контролер за контрола на пристап со можност за поврзување на 2 читачи

Контролер за контрола на пристап со можност за поврзување на 2 читачи

Контролер за контрола на пристап со можност за поврзување на 2 читачи и контрола на една електрична брава + 2xT5 биометриски читачи со Wiegand протокол и софтвер

Опис

Контролер за контрола на пристап со можност за поврзување на 2 читачи и контрола на една електрична брава + 2xT5 биометриски читачи со Wiegand протокол и софтвер:

– Погоден за внатрешна монтажа
– идентификација со FP, CARD или FP+CARD
– Меморија со 512 отпечатоци
– Врска со PC преку mini USB/Rs232/485
– Во комплетот не е вклучено напојување 12V.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ