Сензор (GUARD AV)

Сензор (GUARD AV)

Комбиниран водоотпорен детектор

Опис

Комбиниран водоотпорен детектор:

– надворешна/внатрешна монтажа
– Два пасивни инфрацрвени сензори + микробранов сензор + Имунитет на детекција на помали животни

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ