Сензор (DG85C-K7V)

Сензор (DG85C-K7V)

Инфрацрвен сензор за движење НАДВОРЕШЕН

Опис

Инфрацрвен сензор за движење НАДВОРЕШЕН:

– Dual Optics (2 спротивни сензори)
– За дворови со животни (до 40 кг.)
– Digital Dual Edge Processing
– 90°, 11х11м
– подесување на осетливост на неколку нивоа

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ