Сензор (DG467)

Сензор (DG467)

Инфрацрвен сензор за движење за таван

Опис

Инфрацрвен сензор за движење за таван:

– опсег 7х6м монтиран на височина 2.4м и 11х6м монтиран на височина 3.7м
– два режима на работа – адресибилен со контролен панел серија Digiplex/EVO и конвенционален со реле

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ