Сензор (3D ANTI-MASK)

Сензор (3D ANTI-MASK)

Пасивен инфрацрвен детектор со двоен сензор и анти-маскинг

Опис

Пасивен инфрацрвен детектор со двоен сензор и анти-маскинг:

– 3D термовизиона детекција од синхронизирани двојни сензори
– Широкоаголно поле на покривање 140степени, 15метри.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ