Самостоен безконтактен читач – контролер (PROMI 1000PC)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Самостојни безконтактни читачи > Самостоен безконтактен читач – контролер (PROMI 1000PC)

Самостоен безконтактен читач – контролер (PROMI 1000PC)

Самостоен бесконтактен читач – контролер со можност за поврзување со PC

Опис

Самостоен бесконтактен читач – контролер со можност за поврзување со PC:

– Можност да управува уште еден читач и да принта настани во реално време
– Поддржува до 1000 кориснички кода.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ