Контролер за два читачи (CT-V900-A)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Контролери > Контролер за два читачи (CT-V900-A)

Контролер за два читачи (CT-V900-A)

Контролер за два читачи

Опис

Контролер за два читачи:

– 2 релејни излези за ел.брави (12/24 Vdc)
– 16 влезови – зони
– 2.5A импулсно напојување
– online firmware upgrade
– E-Bus мрежно раширување
– RS-485, RS- 232
– метална кутија 13″ X 16″ со тампер.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ