Самостоен безконтактен читач (EASIPROX-980-40)

Самостоен безконтактен читач (EASIPROX-980-40)

Самостоен безконтактен читач за контрола на пристап.

Опис

Самостоен безконтактен читач за контрола на пристап:

– Поддржува до 2000 корисници/картички
– Додавање / бришење на корисници со мастер картичка
– Работи со картички Baizhi.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ