Модул за проширување (CA-A470-А)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Контролери > Модул за проширување (CA-A470-А)

Модул за проширување (CA-A470-А)

Модул за проширување на две врати во метална кутија

Опис

Модул за проширување на две врати во метална кутија:

– 4 влеза и 6 програмибилни излези
– 2 релeа за ел.брави
– 1 Контролер CT-V900-A поддржува до 3 проширувачки модули
– кутија 11″ x 11″

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ