Vandalproof безконтактен читач со тастатура (KC PROX WLC)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Безконтактни читачи > Vandalproof безконтактен читач со тастатура (KC PROX WLC)

Vandalproof безконтактен читач со тастатура (KC PROX WLC)

Vandalproof бесконтактен читач со тастатура

Опис

Vandalproof бесконтактен читач со тастатура:

– Може да се користи како тастатура, читач или комбинација од двете
– Погоден за внатрешна и надворешна монтажа
– Опсег на читање до 5см
– Поддржува 26bit Wiegand формат
– Вградена тастатура со 12 копчиња и две LED диоди за приказ на статусот

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ