Бесконтактен читач-тип “Копче” (DGLPT WLC)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Безконтактни читачи > Бесконтактен читач-тип “Копче” (DGLPT WLC)

Бесконтактен читач-тип “Копче” (DGLPT WLC)

Бесконтактен читач-тип “Копче”( наменет за вградена монтажа)

Опис

Бесконтактен читач-тип “Копче”( наменет за вградена монтажа):

– Читачот се состои од: антена во специјално конструирано поликарбонатно кружно куќиште предзначен за вградена монтажа во ѕид
– Антената е снабдена со LED сигнализација и има можност за читање на картички на растојание од 5cm
– Дијаметар на антената – 43.8мм
– напојување 12Vac/dc, 100mA потрошувачка
– IP 64 степен на заштита
– Работи со картички на Paradox, CDVI и BZM

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ