Терминал за електронска евиденциjа на работно време

Home > системи > Евиденција на работно време > Биометриски читачи и терминали > Терминал за електронска евиденциjа на работно време

Терминал за електронска евиденциjа на работно време

Терминал за електронска евиденциjа на работно време

Опис

Терминал за електронска евиденциjа на работно време со отисок на прсти:

– Терминал со сталак
– Самостојна работа
– 12″ колор LCD екран
– капацитет 1800 отпечатоци
– комуникација: RS232, RS485, TCP/IP
– приказ на пораки
– име и информации за оддел

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ