Сензор (OUT-SMART)

Сензор (OUT-SMART)

Комбиниран водоотпорен детектор

Опис

Комбиниран водоотпорен детектор:

– за надворешна/внатрешна монтажа
– Два пасивни независни инфрацрвени сензора + Микробранов сензор  + Антимаскинг + Вибрационен и шоков сензор +  имунитет за детекција на животни
– Хоризонтален агол на детекција (избор120°, 105°, 90° на 12м)
– Внатрешниот дел на детекторот се врти хоризонтално на 180 степени
– Можност за подесување со далечинско

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ