Тастер Exit-безконтактен (инфрацрвен)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Тастер EXIT > Тастер Exit-безконтактен (инфрацрвен)

Тастер Exit-безконтактен (инфрацрвен)

Тастер Exit-безконтактен(инфрацрвен) – вертикален

Опис

Тастер Exit-безконтактен(инфрацрвен)-вертикален- работи со доближување на рака на растојание до 10см, напојување 12V

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ