Самостоен безконтактен читач (PROMI 500)

Самостоен безконтактен читач (PROMI 500)

Самостоен бесконтактен читач

Опис

Самостоен бесконтактен читач:

– Поддржува до 500 кориснички кода или картички
– три режима на работа
– статус на вратата
– аудио и светлосна индикација
– Работи со CDVI картички и картички од серијата BZM.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ