Безконтактен читач-контролер со тастатура (K4-2)

Home > системи > Системи за контрола на пристап > Самостојни безконтактни читачи > Безконтактен читач-контролер со тастатура (K4-2)

Безконтактен читач-контролер со тастатура (K4-2)

Безконтактен читач-контролер со тастатура

Опис

Безконтактен читач-контролер со тастатура:

– Капацитет до 2000 корисници
– Три режима на работа- картичка, пин, картичка+пин
– Wiegand 26 влез/излез
– Може да се користи само како тастатура
– Ниска потрошувачка 20mA
– Работи со картички Baizhi.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ