Конвенционален контролен панел со LCD “MULTIZONE”

Home > системи > Системи за дојава на пожар > Контролни панели > Конвенционален контролен панел со LCD “MULTIZONE”

Конвенционален контролен панел со LCD “MULTIZONE”

Конвенционален контролен панел со LCD “MULTIZONE”

Опис

Конвенционален контролен панел со LCD “MULTIZONE”

Достапни се следните модели:

– 01-0037 – Конвенционален контролен панел со LCD – 4 зони
– 01-0033 – Конвенционален контролен панел со LCD – 6 зони
– 01-0034 – Конвенционален контролен панел со LCD – 8 зони
– 01-0035 – Конвенционален контролен панел со LCD – 10 зони
– 01-0036 – Конвенционален контролен панел со LCD – 12 зони
– 01-0038 – Конвенционален контролен панел со LCD – 16 зони
– 01-0040 – Конвенционален контролен панел со LCD – 24 зони
– 01-0042 – Конвенционален контролен панел со LCD – 32 зони
– 01-0045 – Конвенционален контролен панел со LCD – 40 зони
– 01-0046 – Конвенционален контролен панел со LCD – 48 зони

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ