Конвенционален контролен панел “SAFFIRE”

Home > системи > Системи за дојава на пожар > Контролни панели > Конвенционален контролен панел “SAFFIRE”

Конвенционален контролен панел “SAFFIRE”

Конвенционален контролен панел “SAFFIRE”

Опис

Конвенционален контролен панел “SAFFIRE”

Достапни се следните модели:

– 05-0011 – Конвенционален контролен панел – 2 зони
– 05-0013 – Конвенционален контролен панел – 4 зони
– 05-0014 – Конвенционален контролен панел – 6 зони
– 05-0015 – Конвенционален контролен панел – 8 зони
– 05-0016 – Конвенционален контролен панел – 10 зони
– 05-0017 – Конвенционален контролен панел – 12 зони

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ