Аналогно-адресабилен контролен панел Syncro AS Listec

Home > системи > Системи за дојава на пожар > Контролни панели > Аналогно-адресабилен контролен панел Syncro AS Listec

Аналогно-адресабилен контролен панел Syncro AS Listec

Контролен панел Syncro AS Listec

Опис

Контролен панел Syncro AS Listec:

Достапни се следните модели:

– LTH80161 M2 – Контролен панел Syncro AS Listec, 1 круг, 16 зони – со enable key
– LTH80161 M3P – Контролен панел Syncro AS Listec, 1 круг, 16 зони -со принтер, без enable key
– LTH80162 M2 – Контролен панел Syncro AS Listec, 2 кругa, 16 зони – со enable key
– LTH80162 M3P – Контролен панел Syncro AS Listec, 2 кругa, 16 зони – со принтер, без enable key

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ