Терминал за евиденција на работно време и контрола на пристап (SC 103)

Home > системи > Евиденција на работно време > Биометриски читачи и терминали > Терминал за евиденција на работно време и контрола на пристап (SC 103)

Терминал за евиденција на работно време и контрола на пристап (SC 103)

Терминал за евиденција на работно време и контрола на пристап

Опис

Терминал за евиденција на работно време и контрола на пристап

– Можност за контрола на електрична брава,

– поврзување со exit тастер и магнетен контакт.

– Wiegand In интерфејс, кој овозможува поврзување на дополнителен читач и креирање на master/slave систем.

– Можност за поврзување на читачот на контролер преку wiegand-out излезот.

– Комуникација TCP/IP,

– RS232/485,

– USB-Host.

– Капацитет 30 000 картички.

– Напојување 12 VDC

– Димензии: 129,5мм х 95 мм х 48.5 мм

– Бесплатен софтвер на англиски јазик

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ