Villa црно/бел видеодомофонски KIT

Home > системи > Домотика > Видеофони > Villa црно/бел видеодомофонски KIT

Villa црно/бел видеодомофонски KIT

Villa црно/бел видеодомофонски KIT со слушалка и 4″ CRT монитор

Опис

Villa црно/бел видеодомофонски KIT со слушалка и 4″ CRT монитор:

– позивна единица
– напојување и додатоци за позивниот панел
– контрола на електрична брава
– поддршка на максимум 1 slave монитор
– поддржува и втор позивен панел
– комуникација со master и slave мониторите
– избор на 4 мелодии на ѕвонење
– подесување на волуменот на мониторот
– IP44

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ