Видеодомофонски сет за 2 апартмани

Home > системи > Домотика > Видеофони > Видеодомофонски сет за 2 апартмани

Видеодомофонски сет за 2 апартмани

Видеодомофонски сет за 2 апартмани

Опис

Видеодомофонски сет за 2 апартмани со B/W монитор, позивна единица, видеодистрибутер и напојување.
Сетот содржи:
– NVM500MB – Монитор
– ND101-8 – Напојување
– 8NDC244-02 – Позивна единица
– ND104 – Видео дистрибутер

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ