Позивна аудиодомофонска единица

Home > системи > Домотика > Домофони > Позивна аудиодомофонска единица

Позивна аудиодомофонска единица

Позивна аудиодомофонска единица со звучник и микрофон, LED осветлување за копчињата…

Опис

Позивна аудиодомофонска единица, LED осветлување за копчињата, простор за пишување на име, IP44, напојување од централната единица

 Достапни се следните модели:

– GTHP01 – Позивна видеодомофонска единица со 1 копче
– GTHP02 – Позивна видеодомофонска единица со 2 копчиња
– GTHP03 – Позивна видеодомофонска единица со 3 копчиња
– GTHP04 – Позивна видеодомофонска единица со 4 копчиња
– GTHP05 – Позивна видеодомофонска единица со 5 копчиња
– GTHP06 – Позивна видеодомофонска единица со 6 копчиња
– GTHP07 – Позивна видеодомофонска единица со 7 копчиња
– GTHP08 – Позивна видеодомофонска единица со 8 копчиња
– GTHP09 – Позивна видеодомофонска единица со 9 копчиња
– GTHP10 – Позивна видеодомофонска единица со 10 копчиња
– GTHP11 – Позивна видеодомофонска единица со 11 копчиња
– GTHP12 – Позивна видеодомофонска единица со 12 копчиња

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ