Безбедносен телефон со дигитален графички екран

Home > системи > Домотика > Домофони > Безбедносен телефон со дигитален графички екран

Безбедносен телефон со дигитален графички екран

Безбедносен телефон со дигитален графички екран

Опис

Безбедносен телефон со дигитален графички екран:

– можност за јавување до мониторите од секој апартман преку тастатурата
– функција за датум и време
– избор на 2 различни мелодии
– можност за приказ на аларм од детектор во вид на порака и предупредувачки аларм
– приказ на име и број на апартман при јавување со датум и време на јавување
– јавување од листата на имиња
– можност за отварање на вратата.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ