Конвенционален рипитер

Конвенционален рипитер

Конвенционален рипитер “K3200”

Опис

Конвенционален рипитер “K3200”, 

20V – 30V DC
20mA per zone

– 20V – 30V DC, 20mA на зона

Достапни се следните модели:

– K32120 01 – Конвенционален рипитер – 12 зони
– K32160 01 – Конвенционален рипитер – 16 зони

– K32240 01 – Конвенционален рипитер – 24 зони

– K32320 03 – Конвенционален рипитер – 32 зони

– K32400 05 – Конвенционален рипитер – 40 зони

– K32480 05 – Конвенционален рипитер – 48 зони

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ