Видеодомофонски сет за 7 апартмани

Home > системи > Домотика > Видеофони > Видеодомофонски сет за 7 апартмани

Видеодомофонски сет за 7 апартмани

Видеодомофонски сет за 7 апартмани

Опис

Видеодомофонски сет за 7 апартмани со B/W монитор, позивна единица, видеодистрибутер и напојување.
Сетот содржи:
– NVM550MB – Монитор
– ND101-8 – Напојување
– 8NDC320-07 – Позивна единица
– ND104 – Видео дистрибутер

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ