Видеодомофонски сет за 4 апартмани

Home > системи > Домотика > Видеофони > Видеодомофонски сет за 4 апартмани

Видеодомофонски сет за 4 апартмани

Видеодомофонски сет за 4 апартмани

Опис

Видеодомофонски сет за 4 апартмани со колор handsfree монитор, позивна единица, видеодистрибутер и напојување
Сетот содржи:
– NVM800MC – Монитор
– ND101-8 – Напојување
– 8NDC244-04 – Позивна единица
– ND104 – Видео дистрибутер

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ