Проширувања за позивната единица

Home > системи > Домотика > Видеофони > Проширувања за позивната единица

Проширувања за позивната единица

Проширувања за позивната единица, LED oсветлување за копчињата…

Опис

Проширувања за позивната единица, LED oсветлување за копчињата, простор за пишување на име, IP44, напојување од централната единица.

Достапни се следните модели:

– NDEK-244-12 – Проширувања за позивната единица со 12 копчиња
– NDEK-320-16 – Проширувања за позивната единица со 16 копчиња
– NDEK-396-20 – Проширувања за позивната единица со 20 копчиња

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ