Позивна видеодомофонска единица

Home > системи > Домотика > Видеофони > Позивна видеодомофонска единица

Позивна видеодомофонска единица

Позивна видеодомофонска единица , вградена кoлoр камера…

Опис

Позивна видеодомофонска единица, вградена кoлoр камера, LED oсветлување за камерата и копчињата, простор за пишување на име, IP44, напојување од централната единица.

Достапни се следните модели:

– 8NDC-396-01 – Позивна видеодомофонска единица со 1 копче
– 8NDC-396-02 – Позивна видеодомофонска единица со 2 копчиња
– 8NDC-396-03 – Позивна видеодомофонска единица со 3 копчиња
– 8NDC-396-04 – Позивна видеодомофонска единица со 4 копчиња
– 8NDC-396-05 – Позивна видеодомофонска единица со 5 копчиња
– 8NDC-396-06 – Позивна видеодомофонска единица со 6 копчиња
– 8NDC-396-07 – Позивна видеодомофонска единица со 7 копчиња
– 8NDC-396-08 – Позивна видеодомофонска единица со 8 копчиња
– 8NDC-396-09 – Позивна видеодомофонска единица со 9 копчиња
– 8NDC-396-10 – Позивна видеодомофонска единица со 10 копчиња
– 8NDC-396-11 – Позивна видеодомофонска единица со 11 копчиња
– 8NDC-396-12 – Позивна видеодомофонска единица со 12 копчиња

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ