Напојна единица за SLAVE монитори

Home > системи > Домотика > Видеофони > Напојна единица за SLAVE монитори

Напојна единица за SLAVE монитори

Напојна единица за SLAVE монитори во еден апартман DC 20V / 1,3A

Опис

Напојна единица за SLAVE монитори во еден апартман DC 20V / 1,3A

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ