7″ колор TFT монитор со копчиња на допир

Home > системи > Домотика > Видеофони > 7″ колор TFT монитор со копчиња на допир

7″ колор TFT монитор со копчиња на допир

7″ колор TFT монитор со копчиња на допир, handsfree комуникација…

Опис

7″ колор TFT монитор со копчиња на допир:

– handsfree комуникација
– контрола на електрична брава
– контрола на светлото на скалите
– гледање на 4 CCTV камери
– гледање на главниот позивен панел
– гледање на предапартманскиот позивен панел
– комуникација со безбедносниот телефон
– подесување на бојата
– осветленоста и волуменот
– 4 различни мелодии на ѕвонење и 1 алармен сигнал
– можност за поставување на повеќе од еден монитор во еден апартман
– напојување од централната единица.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ