4,3″ TFT-LCD колор монитор

Home > системи > Домотика > Видеофони > 4,3″ TFT-LCD колор монитор

4,3″ TFT-LCD колор монитор

4,3″ TFT-LCD колор монитор со слушалка за отварање на врата

Опис

4,3″ TFT-LCD колор монитор со слушалка:

– отварање на врата
– гледање на камера од главниот панел
– гледање на камера од панелот пред вратата од апартманот
– гледање на 4 CCTV камери
– внатрешна комуникација со апартманите
– функција за приватно јавување
– подесување на осветленоста, контрастот и волуменот
– функција за блокирање на дојдовните повици освен од главниот панел
– 4 различни мелодии за ѕвонење и 1 алармен сигнал
– можност за препраќање на повикот до друг апартмански монитор
– можност за поставување на повеќе од еден монитор во апартманот
– напојување од централната единица.

Сите права се задржани ЕСКОН-ИНЖЕНЕРИНГ